Regulamin serwisu:

1. Przekazując sprzęt do naprawy, Zgłaszający oświadcza:
- że jest właścicielem pozostawianego sprzętu lub działa w jego imieniu,
- że pozostawiony sprzęt jest wolny od wad prawnych.

2. Na wszystkie wykonane naprawy udzielana jest gwarancja, chyba że ustalono inaczej z klientem:
- wymiana podzespołów na nowe – 6-12 miesięcy gwarancji,
- reballing BGA, naprawa układu zasilania etc – 3-6 miesięcy gwarancji,
- sprzęt po zalaniu cieczą oraz z uszkodzeniami mechanicznymi – gwarancja rozruchowa 7dni.

3. Maksymalny czas naprawy wynosi do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu. W wyjątkowych sytuacjach np. brak podzespołów, termin naprawy może zostać wydłużony po wcześniejszym kontakcie z klientem.

4. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu posiada hasła, które uniemożliwią jego naprawę, a Zgłaszający nie poinformuje o tym fakcie w momencie oddania sprzętu, dniem rozpoczęcia naprawy będzie dzień dostarczenia niezbędnych haseł.

5. Serwis nie odpowiada za dane na dyskach twardych oraz innych nośnikach danych będących własnością klienta. Prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przed przesłaniem sprzętu.

6. W przypadku zaawansowanych napraw elektroniki które bezpośrednio ingerują w ich architekturę, serwis nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne nieodwracalne uszkodzenie.

7. Uszkodzone komponenty, podzespoły które zostały wymienione w procesie naprawy, zostaną poddane utylizacji zgodnie z normami i wymogami ochrony środowiska i recyclingu dot. podzespołów elektronicznych. Nie dotyczy to nośników danych które są zwracane klientowi.

8. Naprawiony sprzęt musi zostać odebrany maksymalnie w ciągu 30 dni od poinformowania że sprzęt jest gotowy do odbioru. Po tym czasie przechodzi na własność serwisu i zostanie poddany utylizacji (zgodnie z art. 180 oraz 181 KC).

9. Rezygnacja z odpłatnej naprawy po wycenie, jak i niesłuszne zgłoszenie płatne/gwarancyjne oznacza koszt diagnozy sprzętu zgodnie z aktualnym cennikiem firmy.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą podczas transportu przesyłki - (do i od). Odsyłamy sprzęt zawsze w tym samym opakowaniu, a więc proszę zwrócić uwagę na dobre zabezpieczenie przesyłki. Wszelkie roszczenia powinny być kierowane do Firmy kurierskiej).

11. Zawartość paczki należy sprawdzić w obecności kuriera. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia, proszę spisać protokół szkody.